Thư viện Hình ảnhVăn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
81 Số: 09 /BC- UBND 01/01/1970 Tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
82 Số: 105/BC-UBND 01/01/1970 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN- QP năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
83 Số: 106/ BC - UBND 15/11/2017 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017
84 NĐ: 139/2017NĐ-CP 01/01/1970 Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác , chế biến , kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng , sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
85 84/KH-UBND 17/01/2018 Về việc xây dựng kế hoạch trồng rừng gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng giai đoạn 2017-2020
86 62/KH-UBND 30/06/2017 KẾ HOẠCH Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 – 2020
87 366 /TB-UBND 27/12/2017 Thông báo Về nghỉ Tết Dương lịch năm 2018
88 1389/CTr-UBND 26/12/2017 Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 và Quý I năm 2018
89 17/CT-UBND 22/12/2017 Chỉ thị Tổ chức đón mừng năm mới và Tết Mậu Tuất 2018
90 36/NQ-HĐND 15/12/2017 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018
91 1992/QĐ-TTg 11/12/2017 Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
92 6634/UBND-KTTH 29/11/2017 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ
93 6650/UBND-KTN 29/11/2017 Về việc thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải
94 2298/VPUBND-KTN 29/11/2017 Về việc giới thiệu các Thông tư của Bộ Tài nguyên và môi trường
95 94/TB-VPĐPNTM 27/11/2017 Thông báo Nội dung và thể lệ Cuộc thi "Sáng tác biểu trưng về Nông thôn mới Quảng Nam"
96 2276/VPUBND-KTN 27/11/2017 Về việc giải quyết đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại Tờ trình số 338/TTr-UBND ngày 20/11/2017
97 46/2017/QĐ-TTG 24/11/2017 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
98 6517/UBND-KTN 24/11/2017 Về việc thực hiện Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải
99 4122/QĐ-UBND 23/11/2017 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
100 4112/QĐ-UBND 22/11/2017 Quyết định về việc kiện toàn Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
101 27/2017/QĐ-UBND 21/11/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015
102 6441/UBND-KTN 21/11/2017 Về việc thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
103 6424/UBND-KTTH 21/11/2017 Giới thiệu và giao nhiệm vụ thưc hiện Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính
104 6395/UBND-KTTH 20/11/2017 Giới thiệu Thông tư số 92/2017/TT-BTC
105 395/BC-UBND 20/11/2017 Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2017
106 27/2017/TT-BTTTT 20/10/2017 Thông tư Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước
107 1224/QĐ-UBND 17/11/2017 Quyết định Về việc thành lập Ban Quản lý và Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Quế Sơn
108 26/2017/QĐ-UBND 17/11/2017 Quyết định Ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
109 4088/QĐ-UBND 17/11/2017 Quyết đinh Ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
110 1819/QĐ-TTg 16/11/2017 Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020
111 4048/QĐ-UBND 15/11/2017 Quyết định công bố TTHC mới ban hành và TTHC hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
112 6261/UBND-KTTH 14/11/2017 Về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
113 387/BC-UBND 08/11/2017 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017
114 96/KH-UBND 07/11/2017 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2018
115 27/2017/TT-BTTTT 20/10/2017 Thông tư Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước
116 105/2017/TT-BTC 05/10/2017 Thông tư Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020
117 90/KH-UBND 05/10/2017 Kế hoạch Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn huyện Quế Sơn giai đoạn 2017 – 2020
118 4112/QĐ-UBND 22/11/2017 Quyết định về việc kiện toàn Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 « Previous 1 2 3

Điều hành

Văn bản điều hành

Văn bản pháp luật

 • Số/ Ký hiệu: 82/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 02/10/2023


  Trích yếu: KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn xã Quế Châu

  Tải văn bản: 82kh-ubnd.pdf [848.38 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: số 67/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 31/07/2023


  Trích yếu: KẾ HOẠCH Truyền thông chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023

  Tải văn bản: so-67kh-ubnd1.pdf [884.02 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: số 67/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 31/07/2023


  Trích yếu: KẾ HOẠCH Truyền thông chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023

  Tải văn bản: so-67kh-ubnd.pdf [884.02 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: số 56/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 07/07/2023


  Trích yếu: KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xãvới thanh niên trên địa bàn xã Quế Châu năm 2023.

  Tải văn bản: so-56kh-ubnd1.pdf [1.00 KB]
 • Số/ Ký hiệu: số 48/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 02/06/2023


  Trích yếu: KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn xã Quế Châu năm 2023

  Tải văn bản: so-48kh-ubnd.pdf [861.13 bytes]

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 3
Hôm nay 20
Tháng này 140
Tổng truy cập 3919951