Thư viện Hình ảnhVăn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41 Số:186/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
42 Số: 39 /KH-UBND 02/03/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Cấm Dơi (19/8/1972 -19/8/2022)
43 Số:1905/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định ban hành Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện Quế Sơn.
44 Số: 04/UBND- KT 15/02/2022 Đăng ký các thủ tục về phát triển kinh tế vườn, trang trại
45 Số: 09/QĐ-UBND 17/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ thẩm định về cơ sở, vật chất đảm bảo đủ điều kiện cách ly, điều trị nguời nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà
46 Số: 02 /KH-UBND 01/01/1970 KẾ HOẠCH Thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị và chăm sóc người nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà trên địa bàn xã Quế Châu.
47 Số:90/UBND-NC 26/01/2022 V/v triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
48 Số:321/SYT-NVY 07/02/2022 V/v áp dụng biện pháp cách ly y tế với những đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1), cách ly và điều kiện ra viện đối với ca bệnh (F0).
49 Số:04/2022/QĐ-UBND 25/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
50 Số:337/QĐ-UBND 28/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị nhiễm COVID-19 tập trung (F0) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
51 Số: 21/KH-UBND 24/02/2021 KÉ HOẠCH Tố chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
52 Số: 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTT 15/01/1921 Nghị Quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
53 Số: 1352/UBND-VX 31/12/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép
54 Số : 11 /2020/QĐ-UBND 20/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
55 Số..227../QĐ-UBND 01/01/1970 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Tổ “ Giám sát tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng”.
56 Số : 417/QĐ-UBND 12/05/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quế Sơn.
57 Số : 573/UBND-NC 09/06/2020 Cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI ) năm 2020 và những năm tiếp theo.
58 Số: 08 /2020/QĐ-UBND 13/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
59 Số: 1726 /QĐ-UBND 29/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
60 Số : 658/UBND 10/07/2020 Về việc Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm.
61 Số: 03 /2020/QĐ-UBND 05/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường,thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
62 Số: 1464/QĐ-UBND 01/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hanh Quy định trách nhiệm người đứng đầu cac cơ quan hanh chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính
63 Số 263/UBND-VX 20/03/2020 Quyêt Định Về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trên địa bàn huyện Quế Sơn để phòng chống dịch Covid-19.
64 Số 708/QĐ-UBND 17/03/2020 Quyết Định về việc tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
65 Số: 45/ TB-UBND 26/03/2020 Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 (10/3)
66 Số: 11/TB-TTKTNN 27/03/2020 Hướng dẫn các biện pháp phòng trừ Rầy nâu & RLT trên lúa Vụ Đông xuân năm 2019-2020
67 Số: 34/2019/NĐ-CP 24/04/2019 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
68 Số: 13/2019/ TT-BNV 06/11/2019 Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
69 18 11/02/2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
70 05 11/02/2020 KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2020
71 08 18/02/2020 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2020
72 3 05/02/2020 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CCHC NĂM 2020
73 2 03/02/2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2020
74 2 10/12/2019 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ GIAI ĐOẠN 2019-2025
75 Số 762/UBND-VX 13/08/2019 V/V đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong gửi, nhận văn bản của cơ quan nhà nước.
76 Số: 12/KH-UBND 14/12/1901 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Quế Châu.
77 Số 11/KH-UBND 14/12/1901 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2019
78 Số 30/KH-UBND 14/12/1901 KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2019
79 Số: 25 /QĐ-UBND 01/01/1970 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2019
80 Số: 939/QĐ-UBND 13/10/2017 Ban hành Phương án Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Quế Sơn

Điều hành

Văn bản điều hành

Văn bản pháp luật

 • Số/ Ký hiệu: 82/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 02/10/2023


  Trích yếu: KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn xã Quế Châu

  Tải văn bản: 82kh-ubnd.pdf [848.38 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: số 67/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 31/07/2023


  Trích yếu: KẾ HOẠCH Truyền thông chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023

  Tải văn bản: so-67kh-ubnd1.pdf [884.02 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: số 67/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 31/07/2023


  Trích yếu: KẾ HOẠCH Truyền thông chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023

  Tải văn bản: so-67kh-ubnd.pdf [884.02 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: số 56/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 07/07/2023


  Trích yếu: KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xãvới thanh niên trên địa bàn xã Quế Châu năm 2023.

  Tải văn bản: so-56kh-ubnd1.pdf [1.00 KB]
 • Số/ Ký hiệu: số 48/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 02/06/2023


  Trích yếu: KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn xã Quế Châu năm 2023

  Tải văn bản: so-48kh-ubnd.pdf [861.13 bytes]

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 8
Hôm nay 167
Tháng này 287
Tổng truy cập 3920098