Thư viện Hình ảnhVăn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41 Số 263/UBND-VX 20/03/2020 Quyêt Định Về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trên địa bàn huyện Quế Sơn để phòng chống dịch Covid-19.
42 Số 708/QĐ-UBND 17/03/2020 Quyết Định về việc tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
43 Số: 45/ TB-UBND 26/03/2020 Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 (10/3)
44 Số: 11/TB-TTKTNN 27/03/2020 Hướng dẫn các biện pháp phòng trừ Rầy nâu & RLT trên lúa Vụ Đông xuân năm 2019-2020
45 Số: 34/2019/NĐ-CP 24/04/2019 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
46 Số: 13/2019/ TT-BNV 06/11/2019 Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
47 18 11/02/2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
48 05 11/02/2020 KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2020
49 08 18/02/2020 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2020
50 3 05/02/2020 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CCHC NĂM 2020
51 2 03/02/2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2020
52 2 10/12/2019 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ GIAI ĐOẠN 2019-2025
53 Số 762/UBND-VX 13/08/2019 V/V đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong gửi, nhận văn bản của cơ quan nhà nước.
54 Số: 12/KH-UBND 14/12/1901 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Quế Châu.
55 Số 11/KH-UBND 14/12/1901 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2019
56 Số 30/KH-UBND 14/12/1901 KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2019
57 Số: 25 /QĐ-UBND 01/01/1970 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2019
58 Số: 939/QĐ-UBND 13/10/2017 Ban hành Phương án Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Quế Sơn
59 Số: 09 /BC- UBND 01/01/1970 Tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
60 Số: 105/BC-UBND 01/01/1970 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN- QP năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
61 Số: 106/ BC - UBND 15/11/2017 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017
62 NĐ: 139/2017NĐ-CP 01/01/1970 Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác , chế biến , kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng , sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
63 84/KH-UBND 17/01/2018 Về việc xây dựng kế hoạch trồng rừng gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng giai đoạn 2017-2020
64 62/KH-UBND 30/06/2017 KẾ HOẠCH Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 – 2020
65 366 /TB-UBND 27/12/2017 Thông báo Về nghỉ Tết Dương lịch năm 2018
66 1389/CTr-UBND 26/12/2017 Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 và Quý I năm 2018
67 17/CT-UBND 22/12/2017 Chỉ thị Tổ chức đón mừng năm mới và Tết Mậu Tuất 2018
68 36/NQ-HĐND 15/12/2017 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018
69 1992/QĐ-TTg 11/12/2017 Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
70 6634/UBND-KTTH 29/11/2017 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ
71 6650/UBND-KTN 29/11/2017 Về việc thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải
72 2298/VPUBND-KTN 29/11/2017 Về việc giới thiệu các Thông tư của Bộ Tài nguyên và môi trường
73 94/TB-VPĐPNTM 27/11/2017 Thông báo Nội dung và thể lệ Cuộc thi "Sáng tác biểu trưng về Nông thôn mới Quảng Nam"
74 2276/VPUBND-KTN 27/11/2017 Về việc giải quyết đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại Tờ trình số 338/TTr-UBND ngày 20/11/2017
75 46/2017/QĐ-TTG 24/11/2017 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
76 6517/UBND-KTN 24/11/2017 Về việc thực hiện Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải
77 4122/QĐ-UBND 23/11/2017 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
78 4112/QĐ-UBND 22/11/2017 Quyết định về việc kiện toàn Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
79 27/2017/QĐ-UBND 21/11/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015
80 6441/UBND-KTN 21/11/2017 Về việc thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Điều hành

Văn bản điều hành

Văn bản pháp luật

 • Số/ Ký hiệu: 01/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 01/04/2023


  Trích yếu: KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN TTHC GIAI ĐOẠN 2022-2025 CỦA UBND XÃ QUẾ CHÂU

  Tải văn bản: 01kh-ubnd.pdf [1010.23 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 41/KH -UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 13/10/2022


  Trích yếu: Kế hoạchthực hiện mô hình" Ngày thứ 4 trực tuyến và ngày không hẹn giải quyết thủ tục hành chính" cho công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quế Châu.

  Tải văn bản: so-41kh-ubnd.pdf [1.11 KB]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 40/KH -UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 13/10/2022


  Trích yếu: KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Quế Châu

  Tải văn bản: so-40kh-ubnd.pdf [1.01 KB]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 136/QĐ -UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 13/09/2022


  Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra theo dõi công tác cải cách hành chính năm 2022

  Tải văn bản: so-136qd-ubnd.pdf [994.99 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 128/QĐ -UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 25/08/2022


  Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trên địa bàn xã Quế Châu, năm 2022

  Tải văn bản: so-128qd-ubnd.pdf [1.01 KB]

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 5
Hôm nay 19
Tháng này 1793
Tổng truy cập 3876394