Thư viện Hình ảnhVăn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 41/KH -UBND 13/10/2022 Kế hoạchthực hiện mô hình" Ngày thứ 4 trực tuyến và ngày không hẹn giải quyết thủ tục hành chính" cho công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quế Châu.
2 Số: 40/KH -UBND 13/10/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Quế Châu
3 Số: 136/QĐ -UBND 13/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra theo dõi công tác cải cách hành chính năm 2022
4 Số: 128/QĐ -UBND 25/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trên địa bàn xã Quế Châu, năm 2022
5 Số: 36/KH -UBND 15/08/2022 KẾ HOẠCH Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2022
6 Số: 130/QĐ -UBND 30/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của UBND xã Quế Châu năm 2022.
7 Số: 126/QĐ -UBND 25/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội xung kích Phòng, chống thiên tai xã Quế Châu
8 Số: 127/QĐ -UBND 25/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc củng cố, kiện toàn Đội xung kích Phòng, chống thiên tai
9 Số: 03 /2021/NQ-HĐND 01/01/1970 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
10 Số: 47/KH-UBND 19/04/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Quế Châu
11 Số: 56/KH-UBND 21/03/2022 KẾ HOẠCH Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi và phát triển kinh tế vườn – kinh tế trang trại năm 2022 trên địa bàn huyện Quế Sơn
12 Số: 10/2021/NQ-HĐND 16/03/2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO ĐỘI TUYỂN NĂNG KHIẾU TỈNH VÀ ĐỘI TUYỂN CẤP HUYỆN ĐANG TẬP TRUNG ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN, THI ĐẤU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
13 Số: 640/QĐ-BYT 14/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19
14 Số: 258/UBND-KT 14/03/2022 Công văn V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
15 Số: 223/UBND-VX 07/03/2022 Công văn đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
16 Số: 11/KH-TA 03/03/2022 KẾ HOẠCH thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Quế Sơn năm 2022.
17 Số: 219/UBND- VX 04/03/2022 Công Văn V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
18 Số:186/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
19 Số: 39 /KH-UBND 02/03/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Cấm Dơi (19/8/1972 -19/8/2022)
20 Số:1905/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định ban hành Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện Quế Sơn.
21 Số: 04/UBND- KT 15/02/2022 Đăng ký các thủ tục về phát triển kinh tế vườn, trang trại
22 Số: 09/QĐ-UBND 17/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ thẩm định về cơ sở, vật chất đảm bảo đủ điều kiện cách ly, điều trị nguời nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà
23 Số: 02 /KH-UBND 01/01/1970 KẾ HOẠCH Thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị và chăm sóc người nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà trên địa bàn xã Quế Châu.
24 Số:90/UBND-NC 26/01/2022 V/v triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
25 Số:321/SYT-NVY 07/02/2022 V/v áp dụng biện pháp cách ly y tế với những đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1), cách ly và điều kiện ra viện đối với ca bệnh (F0).
26 Số:04/2022/QĐ-UBND 25/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
27 Số:337/QĐ-UBND 28/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị nhiễm COVID-19 tập trung (F0) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
28 Số: 21/KH-UBND 24/02/2021 KÉ HOẠCH Tố chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
29 Số: 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTT 15/01/1921 Nghị Quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
30 Số: 1352/UBND-VX 31/12/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép
31 Số : 11 /2020/QĐ-UBND 20/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
32 Số..227../QĐ-UBND 01/01/1970 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Tổ “ Giám sát tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng”.
33 Số : 417/QĐ-UBND 12/05/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quế Sơn.
34 Số : 573/UBND-NC 09/06/2020 Cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI ) năm 2020 và những năm tiếp theo.
35 Số: 08 /2020/QĐ-UBND 13/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
36 Số: 1726 /QĐ-UBND 29/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
37 Số : 658/UBND 10/07/2020 Về việc Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm.
38 Số: 03 /2020/QĐ-UBND 05/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường,thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
39 Số: 1464/QĐ-UBND 01/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hanh Quy định trách nhiệm người đứng đầu cac cơ quan hanh chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính
40 Số 263/UBND-VX 20/03/2020 Quyêt Định Về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trên địa bàn huyện Quế Sơn để phòng chống dịch Covid-19.
 1 2 3 » Next 

Điều hành

Văn bản điều hành

Văn bản pháp luật

 • Số/ Ký hiệu: Số: 41/KH -UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 13/10/2022


  Trích yếu: Kế hoạchthực hiện mô hình" Ngày thứ 4 trực tuyến và ngày không hẹn giải quyết thủ tục hành chính" cho công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quế Châu.

  Tải văn bản: so-41kh-ubnd.pdf [1.11 KB]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 40/KH -UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 13/10/2022


  Trích yếu: KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Quế Châu

  Tải văn bản: so-40kh-ubnd.pdf [1.01 KB]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 136/QĐ -UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 13/09/2022


  Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra theo dõi công tác cải cách hành chính năm 2022

  Tải văn bản: so-136qd-ubnd.pdf [994.99 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 128/QĐ -UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 25/08/2022


  Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trên địa bàn xã Quế Châu, năm 2022

  Tải văn bản: so-128qd-ubnd.pdf [1.01 KB]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 36/KH -UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 15/08/2022


  Trích yếu: KẾ HOẠCH Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2022

  Tải văn bản: so-36kh-ubnd.pdf [1023.37 bytes]

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 5
Tháng này 86
Tổng truy cập 3871976