Banner Liên kết

Thư viện Hình ảnh


/span>

Văn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 21/KH-UBND 24/02/2021 KÉ HOẠCH Tố chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
2 Số: 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTT 15/01/1921 Nghị Quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
3 Số: 1352/UBND-VX 31/12/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép
4 Số : 11 /2020/QĐ-UBND 20/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 Số..227../QĐ-UBND 01/01/1970 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Tổ “ Giám sát tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng”.
6 Số : 417/QĐ-UBND 12/05/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quế Sơn.
7 Số : 573/UBND-NC 09/06/2020 Cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI ) năm 2020 và những năm tiếp theo.
8 Số: 08 /2020/QĐ-UBND 13/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9 Số: 1726 /QĐ-UBND 29/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
10 Số : 658/UBND 10/07/2020 Về việc Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm.
11 Số: 03 /2020/QĐ-UBND 05/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường,thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Số: 1464/QĐ-UBND 01/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hanh Quy định trách nhiệm người đứng đầu cac cơ quan hanh chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính
13 Số 263/UBND-VX 20/03/2020 Quyêt Định Về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trên địa bàn huyện Quế Sơn để phòng chống dịch Covid-19.
14 Số 708/QĐ-UBND 17/03/2020 Quyết Định về việc tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
15 Số: 45/ TB-UBND 26/03/2020 Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 (10/3)
16 Số: 11/TB-TTKTNN 27/03/2020 Hướng dẫn các biện pháp phòng trừ Rầy nâu & RLT trên lúa Vụ Đông xuân năm 2019-2020
17 Số: 34/2019/NĐ-CP 24/04/2019 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
18 Số: 13/2019/ TT-BNV 06/11/2019 Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
19 18 11/02/2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
20 05 11/02/2020 KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2020
21 08 18/02/2020 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2020
22 3 05/02/2020 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CCHC NĂM 2020
23 2 03/02/2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2020
24 2 10/12/2019 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ GIAI ĐOẠN 2019-2025
25 Số 762/UBND-VX 13/08/2019 V/V đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong gửi, nhận văn bản của cơ quan nhà nước.
26 Số: 12/KH-UBND 13/12/1901 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Quế Châu.
27 Số 11/KH-UBND 13/12/1901 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2019
28 Số 30/KH-UBND 13/12/1901 KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2019
29 Số: 25 /QĐ-UBND 01/01/1970 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2019
30 Số: 939/QĐ-UBND 12/10/2017 Ban hành Phương án Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Quế Sơn
31 Số: 09 /BC- UBND 31/12/1969 Tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
32 Số: 105/BC-UBND 01/01/1970 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN- QP năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
33 Số: 106/ BC - UBND 14/11/2017 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017
34 NĐ: 139/2017NĐ-CP 01/01/1970 Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác , chế biến , kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng , sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
35 84/KH-UBND 16/01/2018 Về việc xây dựng kế hoạch trồng rừng gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng giai đoạn 2017-2020
36 62/KH-UBND 29/06/2017 KẾ HOẠCH Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 – 2020
37 366 /TB-UBND 26/12/2017 Thông báo Về nghỉ Tết Dương lịch năm 2018
38 1389/CTr-UBND 25/12/2017 Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 và Quý I năm 2018
39 17/CT-UBND 21/12/2017 Chỉ thị Tổ chức đón mừng năm mới và Tết Mậu Tuất 2018
40 36/NQ-HĐND 14/12/2017 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018
 1 2 » Next 

Điều hành

Văn bản pháp luật

 • Số/ Ký hiệu: Số: 21/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 24/02/2021


  Trích yếu: KÉ HOẠCH Tố chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Tải văn bản: so-21kh-ubnd.pdf [5.01 KB]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTT

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 15/01/1921


  Trích yếu: Nghị Quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Tải văn bản: so-092021nqlt-ubtvqh14-cp-dctubtwmttqvn.docx [100.24 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 1352/UBND-VX

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 31/12/2020


  Trích yếu: Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép

  Tải văn bản: so-1352ubnd-vx.pdf [2.00 KB]
 • Số/ Ký hiệu: Số : 11 /2020/QĐ-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 20/08/2020


  Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Tải văn bản: so-11-2020qd-ubnd.pdf [1.13 KB]
 • Số/ Ký hiệu: Số..227../QĐ-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 01/01/1970


  Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Tổ “ Giám sát tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng”.

  Tải văn bản: so227qd-ubnd.pdf [332.9 bytes]

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 102
Tháng này 2405
Tổng truy cập 3828799