Thư viện Hình ảnhVăn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 03 /2021/NQ-HĐND 01/01/1970 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
2 Số: 47/KH-UBND 19/04/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Quế Châu
3 Số: 56/KH-UBND 21/03/2022 KẾ HOẠCH Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi và phát triển kinh tế vườn – kinh tế trang trại năm 2022 trên địa bàn huyện Quế Sơn
4 Số: 10/2021/NQ-HĐND 16/03/2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO ĐỘI TUYỂN NĂNG KHIẾU TỈNH VÀ ĐỘI TUYỂN CẤP HUYỆN ĐANG TẬP TRUNG ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN, THI ĐẤU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
5 Số: 640/QĐ-BYT 14/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19
6 Số: 258/UBND-KT 14/03/2022 Công văn V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
7 Số: 223/UBND-VX 07/03/2022 Công văn đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
8 Số: 11/KH-TA 03/03/2022 KẾ HOẠCH thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Quế Sơn năm 2022.
9 Số: 219/UBND- VX 04/03/2022 Công Văn V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
10 Số:186/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
11 Số: 39 /KH-UBND 02/03/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Cấm Dơi (19/8/1972 -19/8/2022)
12 Số:1905/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định ban hành Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện Quế Sơn.
13 Số: 04/UBND- KT 15/02/2022 Đăng ký các thủ tục về phát triển kinh tế vườn, trang trại
14 Số: 09/QĐ-UBND 17/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ thẩm định về cơ sở, vật chất đảm bảo đủ điều kiện cách ly, điều trị nguời nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà
15 Số: 02 /KH-UBND 01/01/1970 KẾ HOẠCH Thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị và chăm sóc người nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà trên địa bàn xã Quế Châu.
16 Số:90/UBND-NC 26/01/2022 V/v triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
17 Số:321/SYT-NVY 07/02/2022 V/v áp dụng biện pháp cách ly y tế với những đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1), cách ly và điều kiện ra viện đối với ca bệnh (F0).
18 Số:04/2022/QĐ-UBND 25/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19 Số:337/QĐ-UBND 28/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị nhiễm COVID-19 tập trung (F0) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20 Số: 21/KH-UBND 24/02/2021 KÉ HOẠCH Tố chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
21 Số: 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTT 15/01/1921 Nghị Quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
22 Số: 1352/UBND-VX 31/12/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép
23 Số : 11 /2020/QĐ-UBND 20/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
24 Số..227../QĐ-UBND 01/01/1970 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Tổ “ Giám sát tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng”.
25 Số : 417/QĐ-UBND 12/05/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quế Sơn.
26 Số : 573/UBND-NC 09/06/2020 Cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI ) năm 2020 và những năm tiếp theo.
27 Số: 08 /2020/QĐ-UBND 13/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
28 Số: 1726 /QĐ-UBND 29/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
29 Số : 658/UBND 10/07/2020 Về việc Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm.
30 Số: 03 /2020/QĐ-UBND 05/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường,thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
31 Số: 1464/QĐ-UBND 01/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hanh Quy định trách nhiệm người đứng đầu cac cơ quan hanh chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính
32 Số 263/UBND-VX 20/03/2020 Quyêt Định Về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trên địa bàn huyện Quế Sơn để phòng chống dịch Covid-19.
33 Số 708/QĐ-UBND 17/03/2020 Quyết Định về việc tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
34 Số: 45/ TB-UBND 26/03/2020 Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 (10/3)
35 Số: 11/TB-TTKTNN 27/03/2020 Hướng dẫn các biện pháp phòng trừ Rầy nâu & RLT trên lúa Vụ Đông xuân năm 2019-2020
36 Số: 34/2019/NĐ-CP 24/04/2019 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
37 Số: 13/2019/ TT-BNV 06/11/2019 Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
38 18 11/02/2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
39 05 11/02/2020 KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2020
40 08 18/02/2020 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2020
 1 2 3 » Next 

Điều hành

Văn bản điều hành

Văn bản pháp luật

 • Số/ Ký hiệu: Số: 03 /2021/NQ-HĐND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 01/01/1970


  Trích yếu: Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

  Tải văn bản: so-03-2021nq-hdnd.pdf [624.73 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 47/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 19/04/2022


  Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Quế Châu

  Tải văn bản: so-47kh-ubnd.pdf [1.06 KB]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 56/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 21/03/2022


  Trích yếu: KẾ HOẠCH Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi và phát triển kinh tế vườn – kinh tế trang trại năm 2022 trên địa bàn huyện Quế Sơn

  Tải văn bản: so-56kh-ubnd.pdf [1.19 KB]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 10/2021/NQ-HĐND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 16/03/2021


  Trích yếu: NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO ĐỘI TUYỂN NĂNG KHIẾU TỈNH VÀ ĐỘI TUYỂN CẤP HUYỆN ĐANG TẬP TRUNG ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN, THI ĐẤU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

  Tải văn bản: so-102021nq-hdnd.docx [97.02 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 640/QĐ-BYT

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 14/03/2022


  Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19

  Tải văn bản: so-640qd-byt.pdf [2.47 KB]

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 37
Tháng này 693
Tổng truy cập 3860899