Thư viện Hình ảnhVăn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 26/KH-UBND 13/02/2023 KẾ HOẠCH Tham gia cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
2 Số: 02/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Phân công cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND xã Quế Châu
3 Số: 27/QĐ-UBND 01/02/2023 Quyết Định Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của UBND xã Quế Châu năm 2023.
4 Số: 05 /KH-UBND 12/01/2023 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong thời gian tổchức đón mừng năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
5 Số: 10 /KH-UBND 05/02/2023 Kế hoạch Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023
6 Số: 22 /KH-UBND 06/02/2023 Kế hoạch Công tác dân vận chính quyền năm 2023
7 01/KH-UBND 01/04/2023 KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN TTHC GIAI ĐOẠN 2022-2025 CỦA UBND XÃ QUẾ CHÂU
8 Số: 41/KH -UBND 13/10/2022 Kế hoạchthực hiện mô hình" Ngày thứ 4 trực tuyến và ngày không hẹn giải quyết thủ tục hành chính" cho công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quế Châu.
9 Số: 40/KH -UBND 13/10/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Quế Châu
10 Số: 136/QĐ -UBND 13/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra theo dõi công tác cải cách hành chính năm 2022
11 Số: 128/QĐ -UBND 25/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trên địa bàn xã Quế Châu, năm 2022
12 Số: 36/KH -UBND 15/08/2022 KẾ HOẠCH Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2022
13 Số: 130/QĐ -UBND 30/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của UBND xã Quế Châu năm 2022.
14 Số: 126/QĐ -UBND 25/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội xung kích Phòng, chống thiên tai xã Quế Châu
15 Số: 127/QĐ -UBND 25/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc củng cố, kiện toàn Đội xung kích Phòng, chống thiên tai
16 Số: 03 /2021/NQ-HĐND 01/01/1970 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
17 Số: 47/KH-UBND 19/04/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Quế Châu
18 Số: 56/KH-UBND 21/03/2022 KẾ HOẠCH Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi và phát triển kinh tế vườn – kinh tế trang trại năm 2022 trên địa bàn huyện Quế Sơn
19 Số: 10/2021/NQ-HĐND 16/03/2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO ĐỘI TUYỂN NĂNG KHIẾU TỈNH VÀ ĐỘI TUYỂN CẤP HUYỆN ĐANG TẬP TRUNG ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN, THI ĐẤU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
20 Số: 640/QĐ-BYT 14/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19
21 Số: 258/UBND-KT 14/03/2022 Công văn V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
22 Số: 223/UBND-VX 07/03/2022 Công văn đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
23 Số: 11/KH-TA 03/03/2022 KẾ HOẠCH thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Quế Sơn năm 2022.
24 Số: 219/UBND- VX 04/03/2022 Công Văn V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
25 Số:186/QĐ-UBND 02/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
26 Số: 39 /KH-UBND 02/03/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Cấm Dơi (19/8/1972 -19/8/2022)
27 Số:1905/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định ban hành Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện Quế Sơn.
28 Số: 04/UBND- KT 15/02/2022 Đăng ký các thủ tục về phát triển kinh tế vườn, trang trại
29 Số: 09/QĐ-UBND 17/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ thẩm định về cơ sở, vật chất đảm bảo đủ điều kiện cách ly, điều trị nguời nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà
30 Số: 02 /KH-UBND 01/01/1970 KẾ HOẠCH Thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị và chăm sóc người nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà trên địa bàn xã Quế Châu.
31 Số:90/UBND-NC 26/01/2022 V/v triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
32 Số:321/SYT-NVY 07/02/2022 V/v áp dụng biện pháp cách ly y tế với những đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1), cách ly và điều kiện ra viện đối với ca bệnh (F0).
33 Số:04/2022/QĐ-UBND 25/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
34 Số:337/QĐ-UBND 28/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị nhiễm COVID-19 tập trung (F0) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
35 Số: 21/KH-UBND 24/02/2021 KÉ HOẠCH Tố chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
36 Số: 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTT 15/01/1921 Nghị Quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
37 Số: 1352/UBND-VX 31/12/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép
38 Số : 11 /2020/QĐ-UBND 20/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
39 Số..227../QĐ-UBND 01/01/1970 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Tổ “ Giám sát tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng”.
40 Số : 417/QĐ-UBND 12/05/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quế Sơn.
 1 2 3 » Next 

Điều hành

Văn bản điều hành

Văn bản pháp luật

 • Số/ Ký hiệu: Số: 26/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 13/02/2023


  Trích yếu: KẾ HOẠCH Tham gia cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

  Tải văn bản: so-26kh-ubnd.pdf [565.61 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 02/QĐ-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 06/01/2023


  Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Phân công cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND xã Quế Châu

  Tải văn bản: so-02qd-ubnd.pdf [1007.99 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 27/QĐ-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 01/02/2023


  Trích yếu: Quyết Định Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của UBND xã Quế Châu năm 2023.

  Tải văn bản: so-27qd-ubnd.pdf [1.07 KB]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 05 /KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 12/01/2023


  Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức các hoạt động đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong thời gian tổchức đón mừng năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

  Tải văn bản: so-05-kh-ubnd.pdf [1.00 KB]
 • Số/ Ký hiệu: Số: 10 /KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 05/02/2023


  Trích yếu: Kế hoạch Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023

  Tải văn bản: so-10-kh-ubnd.pdf [1015.84 bytes]

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 84
Tháng này 1723
Tổng truy cập 3882706